DĖMESIO!

Rugpjūčio 30 d. 17.00val.

K v i e č i a m e dalyvauti D V I R A Č I Ų MOTO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARADE

Renginio pradžioje renkamės automobilių stovėjimo aikštelėje prie bažnyčios. Pravedamas saugaus eismo instruktažas. Po ceremonijos transporto priemonės saugiai važiuoja Sedos miesto gatvėmis. Finalinis susirinkimas prie parko, kur bus suorganizuotos saugios dviračių transporto priemonių rungtys, vaišinama žirniu koše ir gira, dalijamos projekto vykdytojų saugaus eismo priemonės.

Sedos bendruomenė